Výprodej nerezových materiálů

NEREZOVÁ OCEL 1.4016

CHROMOVÁ feritická výše legovaná nestabilizovaná

nově značená dle ČSN EN 10088-1 1.4016 ( X6Cr 17 )
staré označení AISI 430, ČSN 17 040, AK 1-S

Legování

Cr 16-18% C < 0,08%

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm 430 - 630 N/mm2 Mez průtažnosti ( kluzu ) Rp 0,2 min. 240 N/mm2 Tažnost A80mm min. 20% Žíhací teplota 770 - 830 °C chlazení vzduchem, vodou Magnetická, magnetovatelná Nekalitelná V oblasti tepelného ovlivnění (při svařování ap.) dochází ke zhrubnutí zrna a tím i ke snížení pevnosti a tažnosti (materiál zkřehne).

Odolnost

proti mezikrystalické korozi při napětí, vyšší odolnost proti koroz. prostředí běžného typu. Feritická struktura je stálá do 900°C. Nehodí se do prostředí s teplotou nad 300°C

Technologie zpracování

Je svařitelná, ale v oblasti svaru má sníženou tažnost. Při zpracování plochých výrobků (plechy, pásy) je možno použít stříhání, ohýbání a hlubokého tažení - tzv. "pravého tažení" (materiál je vtahován do průvlaku a nedochází k zeslabení tlouštky výchozího materiálu). Povrch je vysoce leštitelný.

Užití

Ploché málo tažené výrobky, svařované výrobky z tenkých profilů a pásů (do 3 mm tlouštky) v interierech a málo agresivních exterierech. Při vystavení agresivnějšímu exterieru (prům. oblasti, velkoměsta) má sklon k postupnému žloutnutí (plošná koroze).