Výprodej nerezových materiálů

NEREZOVÁ OCEL 1.4541

CHROM NIKLOVÁ austenitická stabilizovaná

nově značená dle ČSN 10088-1 1.4541 ( X6CrNiTi 18-10 )
staré označení AISI 321, ČSN 17247(17246, 17248) AKVS (AKVS 7-8)

Legování

Cr 17 -19%, Ni 9 - 12%, Ti 0,4 -0,7%, C < 0,08

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm 500 - 700 N/mm2 Mez průtažnosti (kluzu) Rp 0,2 min. 200 N/mm2 Tažnost A80mm min. 40% Žíhací teplota 1000 -1100°C chlazení vodou, intenz. vzduchem Nemagnetická Nekalitelná Má sklon ke zpevňování za studena při tažení, nebo při třískovém obrábění nevhodnými řeznými podmínkami. Zpevnění vzniká přetvořením austenitu na deformační martenzit, který zvýší pevnost, sníží tažnost a může způsobit magnetovatelnost. U profilů s větší plochou průřezu se může vyskytovat částečná magnetovatelnost v oblasti jádra profilu - je způsobena zbytkovým martenzitem z vysokých teplot při výrobě. Tyto změny nemají vliv na korozní odolnost materiálu a svařitelnost. Leštitelná.

Odolnost

proti korozi v průmyslových atmosférách alkáliích a slabších kyselinách včetně kysliny dusičné a jejích výparů, proti mezikrystal. korozi až do teplot ovlivnění 650°C (CrC nevznikají díky přídavku Ti).

Technologie zpracování

Je svařitelná i hlubšímí průvary (nad 5 mm tlouštky) Zpracovává se stříháním, ohýbáním, tažením (přetahování). Třísková obrobitelnost je dobrá. Pracněji leštitelná.

Užití

Méně korozně zatížená zařízení chem. průmyslu, papírenství, svař. konstrukce, zásobníky, ČOV ap. Obsah Ni může být na hranici použitelnosti pro pitnou vodu. Pro potraviny a pokrmy ji lze použít. Max. teplota 650°C ( materiál žárupevný )