Výprodej nerezových materiálů

NEREZOVÁ OCEL 1.4306

CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabiliz. nízkouhlík.

dle ČSN EN 10088-1 1.4306 ( X2CrNi 19-11 )
staré označení AISI 304L, ČSN 17 249, AKV 2

Legování

Cr 18 - 20%, Ni 10 - 12%, C < 0,03

Mechanické vlastnosti

Pevnost vtahu Rm 500 - 670 N/mm2 Mez průtažnosti (kluzu) Rp 0,2 min. 200 N/mm2 Tažnost A80mm min. 45% Žíh.teplota 1000 - 1100°C chlazení vodou, intenz.vzduchem Nemagnetická Nekalitelná Má výrazně menší sklon ke zpevňování za studena díky nízkému obsahu C. Deformační a zbytkový martenzit vzniká jen ve velmi omezené míře.

Odolnost

proti korozi v prostředí běžného typu, není náchylná k mezikrystalické korozi (díky nízkému obs.C nevznikají CrC a při tepelném ovlivnění se všechen C rozpustí zpět do austenitu). Díky nízkému obsahu C výrazně klesá pevnost materiálu se stoupající teplotou.

Technologie zpracování

Je svařitelná bez nutnosti žíhání u hlubokých průvarů Zpracovává se stříháním, ohýbáním, tažením - zvláště vhodná pro vícečetné tahy. Třísková obrobitelnost je dobrá. Vhodná pro leštění do vysokého lesku.

Užití

Svařovaná potrubí pro méně agresivní látky, hlubokotažené složité tvary ohýbané části architektonických prvků, vysoce leštěné součásti. Vzhledem k obsahu Ni může být omezeno použití pro pitnou vodu. Pro styk s potravinami a pokrmy lze použít.