Výprodej nerezových materiálů

NEREZOVÁ OCEL 1.4571


CHROM NIKLOVÁ austenitická stabilizov. molybdenová

dle ČSN EN 10088-1 1.4571 ( X6CrNiMoTi 17-12-2 )
staré označení AISI 316Ti, ČSN 17 348, AKV Extra

Legování

Cr 16,5 - 18,5%, Ni 10,5 - 13,5%, C < 0,08%, Mo 2 - 2,5%, Ti 0,4-0,7%

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm2 Mez průtažnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2 Tažnost A80mm min. 40% Žíhací teplota 1000 - 1100°C chlazení vodou, intenz. vzduchem Nemagnetická Nekalitelná Má sklon ke zpevňování za studena při tažení a nevhodnými řeznými podmínkami při třískovém obrábění. Rovněž se může vyskytovat zbytkový martenzit z vysokých teplot, který způsobuje částečnou magnetovatelnost. Tyto změny nemají vliv na korozní odolnost materiálu.

Odolnost

proti korozi ve středně silných kyselinách a louzích vyjma kys. dusičné a nitrosních plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí.Odolná proti mezikrystal. korozi v oblasti tepelného ovlivnění. Max teplota při užití 650°C. Materiál žárupevný.

Technologie zpracování

Je svařitelná bez nutnosti žíhání při hlubokých průvarech. Zpracovává se stříháním, tvářením, obráběním. Leštitelnost je více pracná - nelze dosáhnout zrcadlový lesk.

Užití

Na korozně více namáhané konstrukce, v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů, chemická potrubí, konstrukce v přímořském prostředí, svařované konstrukce s hlubšími průvary. Pro styk s potravinami a pokrmy ji lze použít nelze ji však použít pro styk s pitnou vodou.