Výprodej nerezových materiálů

NEREZOVÁ OCEL 1.4828

CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná

dle ČSN EN 10095 1.4828 ( X15CrNiSi 20-12 ) žáruvzdorná
staré označení AISI 309, ČSN 17 251, AKCF

Legování

Cr 19 - 21%, Ni 11 - 13%, C < 0,2%, Mn < 2%, Si 1,5 - 2%

Mechanické vlastnosti

při20°C600°C900°C
Pevnost v tahu Rm550 - 750 N/mm2190 N/mm215 N/mm2
Mez průtažnosti (kluzu) Rp 1,0 min270 N/mm2120 N/mm28 N/mm2
Tažnost A80mm min 30% Žíhací teplota 1050 - 1150°C Nemagnetická Nekalitelná Max. teplota při použiti na vzduchu 1000°C Má sklon ke zpevňování za studeného tváření. Zbytkový magnetizmus z vysokých teplot je častý. V oblasti teplot 600 - 950°C má vyšší sklon ke tvorbě CrC a tím i ke křehkosti.

Odolnost

Je odolná proti oxidaci vzduchem až do teploty 1000°C. Při jiném prostředí s vyšší oxidační schopností může rychlost oxidace prudce stoupnout a nejvyšší teplota použití klesne na 800°C.

Technologie zpracování

Je svařitelná s náchylností na vznik mezikrystal. koroze v oblasti svaru od hloubky průvaru 3mm. Vzhledem k užití je možno vypustit žíhání po svař. Lze zpracovat tvářením za tepla i za studena s ohledem na zpevnění. Třísková obrobitelnost je dobrá.

Užití

Na méně mechanicky zatížené součásti s průvary do 3mm tl. při zatížení součástí teplotami od 900°C výše dle oxidační aktivity prostředí.